SÜLÜKLERİN SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ

Sülüklerdeki sölomik boşluklar bazı yardımcı dolaşım sistemi görevi yapar. Düzenli dolaşım sistemi gelişmiş sülüklerde sölomik boşluk ve sıvı, gerçek kan damarlı sistem formuna dönüşmüştür. Bütün sülüklerde sölomik boşluğun düzenli kanal sistemi içinde, kan bir yerden başka yere taşınır. Kan lateral longitudinal kanalların kontraksiyonu ile iletilir (Barnes, 1974; Çağlar, 1973; Davies, 1991; Demirsoy, 1982; Geldiayvd, 1991; Kastner, 1967; Sawyer, 1986).

Sülüklerde solungaçlar sadece Piscicolidea ailesine ait bazı türlerinde bulunmuştur.Diğer sülüklerde vücud yüzeyi gaz alış verişini sağlayacak tarzda donanmıştır. Piscicolidea’nın solungaçları lateral yaprak benzeri veya vücud duvarından dallanmış doğal oluşumlardır. Solungaçlar damarlı ve sölomik sıvıyla doludur. Titreyerek sallandıkları zaman solunum sağlanır. Sülükler aynı zamanda posterior çekmenini bir yere tutturup vücudunu dalgalandırarak da solunum yaparlar. Gnathobdellida vePharyngobdellida’ya ait sülüklerin sölomik sıvılarında hemoglabin bulunur ve oksijenin taşınmasında görev alır (Barnes, 1974; Davies, 1991; Demirsoy, 1982; Kaestner, 1967; Sawyer, 1986).